Rekabet Hukuku

ÖZEL, sağladığı hukuk hizmetini bir bütün olarak görmektedir. Bu sebeple de özellikle birleşme ve devralma süreçlerinde görev aldığı projelerin rekabet hukukuna dair süreçlerini de takip etmektedir. Yapılacak ilgili başvurular noktasında gerek pazar gerekse de tüketici analizlerini başarıyla gerçekleştiren ÖZEL, her bir başvurusunu yakından takip etmekte ve kendisinden talep edilen ek bilgi ve belgeleri en kısa sürede temin ederek müvekkil firmanın kısa zamanda netice almasını sağlamaya gayret etmektedir.

Birleşme ve devralma süreçleri haricinde, muafiyet başvuruları hususunda da deneyim sahibi olan ÖZEL, rekabet hukuku alnındaki gelişmeleri ve kararları da yakından takip etmektedir.